Co by jste měli vědět a jak postupovat, než se vydáte na cestu s karavanem:

 1. Zkontrolujte tlak v pneumatikách (včetně rezervního kola). Zkontrolujte tlak v pneu automobilu – přizpůsobte tlak vhodný pro vlečení, je-li to doporučeno.
 2. Zkontrolujte těsnost šroubů/matic kol – utáhněte pomocí momentového klíče (ne klíčem na kola) – správný točivý moment bude uveden v příručce karavanu (110 Nm).
 3. Vypněte uzávěr plynu (LPG) na plynové láhvi a ujistěte se, že je pevně připoutána ve vzpřímené poloze.
 4. Nádrže na vodu musí být prázdné, zejména za nápravou – není radno cestovat s plnými, nebo částečně plnými vodními nádržemi – je lepší vodu převážet v malých plastových obalech přímo v automobilu (např. 5l kanystr).
 5. Zkontrolujte zatížení oje – doporučená, nebo maximální váha zatížení je často uvedena v příručce karavanu. Obecně platí, že optimální váha na tažné zařízení se pohybuje kolem 5-7% z maximální přípustné hmotnosti – zkontrolujte, jestli jste nepřekročili tuto hodnotu.
 6. Zkontrolujte vnější zámky, jsou-li dvířka dobře zajištěné a zamčené.
 7. Zajistěte jakékoliv volné předměty v karavanu, v blízkosti oken, světlíků apod. Připevnit cestovní zarážku na lednici i skříně (je-li to možné).
 8. Nastavte 12V ovládací panel na “Car” nebo “OFF”, jak je požadováno – lednice na 12V.
 9. Po dokončení zabezpečení uvnitř karavanu, zajistěte ruční brzdu (je-li váš karavan ve svahu, vždy zaklínujte kola), zasuňte stabilizační nohy. Naložte kliku na stabilizační nohy a schůdek. Zamkněte dveře karavanu.
 10. Jestliže máte elektrický pojezd, ujistěte se, že byl odpojen.
 11. Zapřáhněte karavan k vozidlu – zkontrolujte, zda je mechanismus plně zapojen – některé moderní závěsy mají barevný indikátor – můžete také zkontrolovat pomocí navíjení opěrného kolečka dolů a vyzkoušejte, zda se začne zvedat zadní část vozu.
 12. Naviňte stabilizační kolečko nahoru, dejte jej do nejvyšší možné pozice a zajistěte jej. Bezpečně kolečko upněte, aby za jízdy nevyjelo. Pokud se používá, ujistěte se, zda je stabilizační kolo správně nainstalováno.
 13. Připevněte brzdové lanko do bodu určeného k připojení na tažné zařízení – v případě, že není žádná jiná alternativa, dejte smyčku lanka kolem tažné koule.
 14. Připojte 12V kabely k vozidlu a ujistěte se, že mají dostatečnou vůli, aby při zatočení nedošlo k vytržení kabelu.
 15. Pokud je váš karavan vybaven elektronickou stabilizací podvozku (Alko ATC), zkontrolujte, zda žádná “systémová kontrolka” nevykazuje poruchu.
 16. Zkontrolujte, zda všechna světla svítí.
 17. Zkontrolujte, zda ruční brzda karavanu je zcela uvolněná.
 18. Zkontrolujte normální nebo prodloužení zrcátka – máte-li, ze sedadla řidiče, dostatečný výhled do zadní části karavanu.
 19. Projděte všechny body – je vše správně uloženo? – kryt tažné koule, schůdky, klíny, navíjecí rukojeť, atd. V jaké fázi je karavan, míří tažné zařízení mírně dolů? Je auto správně vyvážené?

Nyní můžete vyrazit – ale po asi 20 minutách nebo 30 km zastavte.

 1. Projděte se okolo karavanu – jsou okna i světlíky stále zabezpečené, zavřené?
 2. Jsou kola chladná? Pokud jsou kola příliš teplá, může být zatažená ruční brzda.
 3. Zkontrolujte, zda je ruční brzda odjištěna a nebyla za jízdy zatažena, z důvodu, že lanko je příliš krátké.
 4. Překontrolujte zda jsou šrouby kol dostatečně utažené.
 5. Pokud používáte stabilizátor spojovacího zařízení, zkontrolujte, zda je v dolní poloze a spojovací zařízení je tudíž správně stabilizované.
 6. Je vše uvnitř karavanu stále správně zabezpečené?