V tomto článku nabízíme definice pro některé pojmy a zkratky specifické pro karavaning, se kterými se můžete setkat.
ABS – Může odkazovat na “ABS” u motorových vozidel, ale může také znamenat „Akrylonitril-butadien-styren”, což je typ plastu, který je někdy použitý pro vnější panely karoserie karavanů a obytných automobilů.
A-Frame – Trojúhelníková část na přední straně podvozku karavanu, mezi hlavním tělem a závěsem. Na moderních obytných přívěsech je obvykle pokryta tvarovanou kapotáží. Ve většině případů je v této části umístěna skříňka pro plynové láhve. Může také popisovat samostatný rám používaný k tomu, aby bylo taženo malé auto za obytným přívěsem. To je však široce považováno za nezákonné, jak ve Velké Británii, tak v Evropě.
Alkovna – termín původně používán na nákladní automobily s užitkovým prostorem nad kabinou, tento termín je také používán k popisu obytných automobilů, které mají postel nad kabinou.
ALW – Zkratka “skutečná maximální přípustná hmotnost” (Actual Laden Weight).
Aquaroll – patentovaná konstrukce zásobníku čerstvé vody. V podstatě jde o sud s rukojetí, který může být tažen po zemi a nemusíte jej nosit. Často se používá jako obecný pojem pro takové zařízení.
Autorizovaný servis – servis a opravna pro karavany a obytné automobily. Servisní technik a servisní pracovník by měli být schopni posuzovat a schvalovat v souladu s podmínkami autorizovaného servisu, společný podnik v GB spravuje Caravan Club, Camping a Caravanning Club a Národní Caravan Rada.
B + E řidičský průkaz – kategorie řidičského průkazu potřebná k tažení velkých karavanů nad 3500 kg.
Běhoun – ta část pneumatiky, která je v kontaktu s povrchem silnice.
Boční stěna – část pneumatiky mezi běhounem a ráfkem kola.
Botička – bezpečnostní zařízení určené k zamknutí jednoho kola.
Brzdové lanko – typ sekundárního spojovacího zařízení, které se obvykle nachází na všech karavanech. Jedná se o tenké ocelové lanko, které spojuje ruční brzdu karavanu a tažného zařízení vozidla. V případě karavanu, kdy je připojen k automobilu, bude toto lanko sloužit jako ruční brzda karavanu – při přerušení lanka dojde k rychlému zastavení karavanu. Použití tohoto zařízení je zákonným požadavkem.
Butan – typ zkapalněného ropného plynu běžně používaného v karavanech a obytných automobilech.
Carver – výrobce běžně užívaných ohřívačů vody a teplometů, až do jejich převzetí ze strany značky “Truma” v roce 1999. Tento název je proto často používán jako generický termín pro tepelné zařízení.
Celková hmotnost jízdní soupravy – také známá jako celková hmotnost. Maximální povolená hmotnost zatížení. Často součet hmotností vozidla a udávaný limit zatížení tažného zařízení výrobcem, ale může být i nižší.
Celková hmotnost vozidla – hmotnost vozu naloženého na maximum, jak je definováno výrobcem vozidla.
Cestování sedadla – sedadla v obytném automobilu, která jsou vhodná pro použití, když je vozidlo v pohybu. Přinejmenším u novějších obytných vozů by měly být sedadla, která bývají poměrně robustní a která jsou vybavena bezpečnostními pásy.
Cestovní karavan – viz karavan.
Cik jednotka – obchodní název populární značky elektrického kontrolního panelu, který je často dáván do karavanů.
Časopis Caravan Club – největší oběžný karavan časopis ve Velké Británii, dodávaný každý měsíc každému členu Caravan Clubu zdarma, jako součást svého členství.
Delaminace – oddělování lepených vrstev materiálu, tvořící panel sendvičové konstrukce, obvykle kvůli špatné vazbě během výroby, nebo v důsledku vniknutí vody.
Délka předstanu – rozměr, který určuje velikost předstanu, aby se vešel ke konkrétnímu karavanu. Obvykle je uveden jako celková délka střechy a boků, je měřeno okolo kedrové lišty a ne pouze vodorovná délka konstrukce.
Drop Plate – upínač, který umožňuje snížit výšku na tažném zařízení s cílem zlepšit kompatibilitu s výškou karavanového závěsu.
Dvounápravové/dvouosé karavany – karavan se dvěma páry kol na obou nápravách, které jsou umístěny blízko u sebe. Jedná se zpravidla o větší a těžší karavany, přičemž druhá náprava pomáhá nést větší váhu a také u delšího karavanu zajišťuje stabilnější tažení za vozidlem. Viz také karavan s jednou nápravou/jednoosý.
Elektrický pojezd – obchodní označení určitého druhu elektrického zařízení pro manévrování s přívěsem, když není zapřažen. Obecně se tento termín používá pro všechny typy podobného zařízení.
Elektronická kontrola stability – systém, který zvyšuje bezpečnost vozidla detekováním a minimalizováním smyku. Od svého uvedení na trh v polovině roku 1990 se ESC (Electronic Stability Control) stává stále běžnější. Očekává se, že budou pro nová vozidla v Evropě povinná. Odbor dopravy provedl výzkum ESC, z kterého vyplývá, že vozidla vybavená ESC mají o 25% méně smrtelných dopravních nehod.
Elektronický stabilizační program– viz elektronická kontrola stability.
ESC / ESP – zkratky pro elektronickou kontrolu stability, respektive elektronický stabilizační program. ESC je známé pod různými jmény, v závislosti na značce vozidla, ale ESC a ESP jsou nejčastější. Varianta ESC je stabilizační zařízení pro přívěsy.
Filtr – viz vodní filtr.
Generátor – někteří karavanisté používají malé přenosné generátory, pro poskytnutí elektrické energie, zejména pokud často navštěvují místa bez elektrických přípojek.
GRP – zkratka sklolaminátu. Viz skleněné vlákno, laminát.
GVW – Zkratka k celkové hmotnosti vozidla.
Hmotnost v provozním stavu – hmotnost karavanu, nebo obytného automobilu vybaveného standardní specifikací výrobce, tj. stav, v jakém opustí továrnu. Berte na vědomí, že nezahrnuje žádnou část zatížení uživatele, včetně základních obytných částí.
Hmotnost ze závodu/z výroby – hmotnost nového karavanu, nebo obytného automobilu se standardní výbavou, jak je uvedeno výrobcem karavanu. Také známá jako pohotovostní hmotnost. Obvykle aplikován na starší modely – u novějších karavanů se více používá termín „hmotnost v provozním stavu“.
Houpání se – stabilnější jev než je vlnění se, který řidič obvykle snadno zvládne uřídit.
Chemické WC – integrované WC, kde je odpadní materiál držen v uzavřené nádobě určené pro pravidelné vyprazdňování. Speciální chemická látka přidaná do nádrže pomáhá štěpit odpad a udržuje systém bez nepříjemných pachů. Moderní pevně zabudované chemické WC je o dost příjemnější a praktičtější, než přenosné chemické WC.
Index nosnosti – číslo, které je vyznačeno na bočnici pneumatiky a které uvádí jejich maximální nosnost.
Jednoosá náprava – karavan s jedním párem kol na jedné nápravě.
Jídelní kout – posezení, které se skládá z páru (nebo více) orientovaných míst k sezení, s obvykle odnímatelným stolem mezi nimi. Většinou jde sezení předělat na postel.
Jistící lanko – příslušenství, které někdy naleznete na tažném zařízení, které zahrnuje spirálu kovů, které jsou určeny jako záchytný bod k lanku k ruční brzdě.
Jistič elektrického napětí – vratná pojistka, která slouží k ochraně hlavního přívodu elektrických obvodů.
Jistič proudu – viz proudový chránič.
Karavan – přívěs na bydlení. Musí splňovat požadavky na konstrukci a užívání silničních vozidel, aby mohl být legálně tažen na veřejných komunikacích. Také známý jako cestovní karavan, obytný přívěs, karavan nebo bydlík. I přesto, že Karavan Klub zahrnuje mezi členy i obytné automobily a camp-lety, se často používá “karavan” jako obecný termín pro všechny tyto kategorie vozidel.
Karavan Klub – V Evropě (v GB) první klub pro cestující karavanisty, motorové karavanisty i stanové karavanisti (camp-let). Nabízí bezkonkurenční škálu služeb k více než 800.000 karavanistům a stránky Karavan Klubu tvoří největší soukromé stránky sítě ve Velké Británii.
Karavan klub stránky – naleznete tam více než 200 vysoce kvalitních míst k pobytu v nejrůznějších místech po celé Velké Británii.
Karavaning – když mluvíme o karavanech, máme obvykle na mysli aktivitu spojenou s cestovní dovolenou, i když vozidlo, ve kterém pobýváte, může být obytný automobil nebo camp-let a nejen cestovní karavan. Obecně nemyslíme dovolenou strávenou v mobilních domech, ani kempování ve stanu.
Karosovaný – když se odkazuje na karavany, karosovaný obvykle označuje formu těla výrobou, která předcházela přijetí sendvičové konstrukce – to znamená, že panely karoserie jsou vyrobeny z dřevěných rámů, hliníku, nebo plastu (vnější) a dřevěnými panely (interiérů) s prázdným prostorem mezi dvěma izolačními materiály. Pro obytné automobily karosování inklinuje k poukázání na nějakou formu konstrukce (tj. karosování jak je uvedeno výše, nebo sendvič), kde je obytná plocha postavená na podvozek s kabinou.
Kazetové WC – forma chemického WC, kde je odpadní sběrná nádrž přístupná z venku, z boku karavanu, kde je možné kazetu vytáhnout a vyprázdnit, aniž by bylo nutné vytahovat celou toaletu. Nejvíce populární forma WC v moderních obytných přívěsech i automobilech.
Kedrová lišta – drážka po straně obvodu karavanu, do které se předstan nasune a poskytuje hlavní uchycení k tělu karavanu.
Klika na rohové vzpěry – klička na stabilizační nohy karavanu.
Koberec do předstanu – podlážka do spodní části předstanu, nebo markýzy, která je pohodlnější pro obyvatele tím, že nechodí po zemi. Viz také koberec k markýze.
Koberec do markýzy – termín užívaný k popisu podlážky v předstanu – obvykle se odkazuje na ty, které jsou porézní a tudíž méně škodlivé pro trávy.
Kombinovaná hmotnost – viz celková hmotnost jízdní soupravy.
Koňská síla (BHP) – skutečná, nebo možná koňská síla motoru, obvykle stanovená ze síly působící na třecí brzdy, nebo dynamometr připojený k hnací hřídeli. V praxi, motor s větší koňskou silou (BHP) bude obecně znamenat, že je lepším tažným vozidlem, nebo příjemnějším obytným automobilem na cesty, byť na úkor větší spotřeby paliva. Technické specifikace také často citují otáčky motoru (otáčky za minutu – RPM), při níž se vyrábí maximum BHP. Jde o poměrně vysoké otáčky motoru (a obvykle vyšší u benzínu než u dieselu), ale je obecně nižší, než kde je zobrazena “červená čára” na Vašem otáčkoměru. Zatímco výkonové charakteristiky jednotlivých vozidel se mohou lišit, pro zobecnění si lze říci, že pokud budete opravdu potřebovat maximální zrychlení, pak byste měli přeřadit na další rychlostní stupeň při otáčkách motoru, která odpovídá vrcholu BHP.
Konstrukce a užití – zákon o pozemních komunikacích, který určuje, jak silniční vozidla (včetně přívěsů, obytných automobilů, stanových přívěsů, apod.) musí být konstruována a užívána, aby byla legální pro použití na našich silnicích.
Kontrola před předáním – kontrola prováděná prodejcem, která má zajistit, aby veškeré potenciální problémy/nedostatky s vozidlem byly identifikovány před předáním zákazníkovi.
Kontrola přilnavosti pneumatik/prokluzu – elektronický systém, který zabraňuje ztrátě trakce poháněných kol (tj. prokluzování kol) na nezpevněném či kluzkém povrchu, pomocí selektivního automatického použití ABS brzdového systému a obvykle snížením výkonu motoru. Užitečné na mokré trávě nebo při rozjezdu do kopce. V extrémních případech (např. na velmi kluzkém povrchu), může být nutné systém vypnout, jinak by mohlo snížení výkonu motoru zabránit k dosažení požadovaného manévru.
Kontrola stability – viz elektronická kontrola stability.
Konvertor/Měnič – výrobce, který konstruuje obytný automobil ze základního vozidla.
Konverze/proměna dodávky – typ obytného automobilu postavena na skříňové dodávce.
Kotvící lana – šňůry připojené k vnější straně přístřešku nebo předstanu, aby se stabilizovaly a napnuly tkaniny strany předstanu, přístřešku, atd..
Lednice – téměř všechny karavany a i ty nejmenší camp-lety, obsahují ledničku, kterou lze obvykle spustit přívodem elektrické energie (220V), 12V, nebo na plyn.
Limit Tažného – viz Limit výrobce brzděného přívěsu a Limit výrobce nebrzděného přívěsu.
Limit výrobce brzděného přívěsu – Prohlášení výrobce, která udává maximální hmotnost brzděného přívěsu, které bude vozidlo opětovně táhnout ve svahu o sklonu – obvykle 1 v 8 (12%) nebo méně obvyklé 1 v 12 (8%) .
Limit výrobce nebrzděného přívěsu – Prohlášení výrobce, který udává maximální hmotnost nebrzděného přívěsu na vozidlo, které bude táhnout a kolik má povoleno táhnout.
Lišta na předstan – viz kedrová lišta.
LPG – viz zkapalněný ropný plyn.
Lůžko – spící místo. Obvykle se používá v souvislosti s “počtem míst na spaní” – např. “Jedná se o čtyř-lůžko” se rozumí karavan, který zajišťuje spaní pro 4 osoby.
MAW – Zkratka maximální přípustné hmotnosti (maximum authorised weight).
Maximální celková hmotnost – viz maximální přípustná hmotnost.
Maximálně přípustná hmotnost – maximální hmotnost, na kterou je karavan, nebo obytný automobil uzpůsobený pro běžné použití, při plném naložení na pozemní komunikaci. Tato hodnota by neměla být nikdy překročena. Je používán i pojem známý jako maximální celková hmotnost. Obvykle aplikován na starší modely – u novějších typů se obvykle používá termín „maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla“.
Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla – jak je uvedeno výrobcem vozidla. Tato hmotnost bere v úvahu specifické provozní podmínky, včetně faktorů, jako je pevnost materiálů, únosnost pneumatik, atd. Jako takový, jde o nejtěžší stav, které by vozidlo nemělo překročit.
MCB – Zkratka „jistič elektrického napětí“ („miniature circuit breaker“).
MIRO – viz hmotnost v provozním stavu (mass in running order).
Mobile Home – viz mobilní rekreační dům.

Mobilní prázdninový/rekreační dům – forma karavanu, který je mobilní, ale který nesplňuje požadavky na konstrukci a užívání silničních vozidel a který tedy nemůže být tažen na veřejných komunikacích. Obvykle je spíše větší než cestovní karavan a je určen pro sezónní nebo dlouhodobé ubytování. Také je známý jako statický karavan nebo mobilní dům. Tyto karavany jsou mimo rozsah činností Caravan Clubu. Kontaktním místem jsou britské Holiday & Home Parks Association – http://www.ukparks.com/
Momentový klíč – forma klíče sloužící k utažení šroubů a matic. Doporučuje se pro seřizování kol na karavanech.
Mostní váha – zařízení schopné zvážit vozidla. Často využívají místní úřady.
Motorový karavan – viz obytný automobil.
MTPLM – Zkratka maximálně technicky přípustné hmotnosti naloženého vozidla (maximum technically permissible laden mass).
Mýto – karavany v současné době neplatí mýto. Obytné automobily s celkovou hmotností do 3,500 kg jsou zdaňovány podle stejných sazeb jako jsou automobily, zatímco ti nad 3,500 kg jsou zdaňovány jako těžké nákladní vozidla.
Nabíječka baterií – je doporučeno udržovat trakční baterii nabitou. Většina karavanů a obytných automobilů má trakční baterii, která se nabíjí prostřednictvím síťového napájení (220V). Trakční baterie se dobíjí za jízdy z alternátoru obytného automobilu, nebo z tažného auta. Méně obvyklé je dobíjení pomocí solárního panelu, přenosné generátory, nebo se dokonce používají i malé větrné elektrárny k zajištění energie pro dobíjení.
Náhradní kolo – Obytné automobily jsou standardně dodávány s rezervním kolem, ale pro karavany je to často pouze volitelný doplněk, přestože je důrazně doporučován.
Národní Rada karavanů (v GB) – Obchodní sdružení pro výrobce, dodavatele a obchodníky. Odpovědný za potvrzení, že nové karavany jsou v souladu s evropskými normami a dalšími příslušnými normami.
Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení – hodnota zatížení, která nesmí být překročena. Tahače, tažná zařízení a karavanové závěsy mají limity zatížení tažného zařízení. Nejnižší číslo z jakékoliv dané kombinace je právě to, které je limitujícím faktorem.
Nestabilita – tendence (obecně) špatně zabezpečeného karavanu, který se kymácí, nebo dokonce vlní, namísto plynulého vlečení.
Nezbytné vybavení obytné části – Takové předměty a tekutiny, které jsou potřebné pro bezpečné a správné fungování vybavení v obytné části, jak je definováno výrobcem karavanů, nebo obytných automobilů. Zahrnuje položky jako je například trakční baterie, plynové láhve, voda obsažená v ohřívači vody, atd.
Nízkoprofilové pneumatiky – stále častěji využívaný popis k pneumatikám používaných na nové karavany. Jedná se o pneumatiky, které jsou poměrně mělké v průřezu ve srovnání s jejich šířkou a proto obvykle mají relativně velký průměr kol. Je to však relativní pojem – pneumatiky “nízkoprofilové“ na karavany jsou mnohem vyšší, než profil pneumatik označených jako takových pro automobily.
Nízkoprofilový (polointegrovaný) obytný automobil – forma postaveného obytného automobilu, který nemá postel nad kabinou.
Obytná dodávka – viz obytný automobil.
Obytná zóna – ta část karavanu, která zahrnuje obytný prostor, mimo externí přístup k plynové skříňce, nebo kabiny obytných automobilů, například.
Obytný automobil – “samojízdný karavan”, který splňuje požadavky na konstrukci, užívání vozidel a může být tedy řízen po veřejných komunikacích. Většina obytných automobilů je vyrobena jako užitkové vozidlo. Pro vyjmutí obytných automobilů z užitkové varianty stejného základního vozidla je další definice, kdy je vozidlo trvale převedeno za účelem rekreačního vyžití a obsahuje alespoň sedadla a stůl, spaní (které může být vytvořeno i ze sedadel), kuchyň a skladové prostory. Také známý jako motorový karavan, obytňák, nebo obytné vozidlo.
Odpadní voda – voda, která byla použita v kuchyni nebo v koupelně. Měla by být shromažďována v odpadní interní nádrži, nebo v externím kontejneru pro pozdější likvidaci na určeném místě. Většina karavanů používá externí kontejnery, zatímco většina obytných automobilů používá interní nádrže, ačkoli i tam jsou výjimky.
Ohřívač vody – (bojler) napájené zařízení na plyn, nebo elektricky, poskytující horkou vodu na mytí, sprchu, atd.
Osvětlení – kromě silničních světel na vnější straně, většina obytných přívěsů a automobilů mají 12V a síťové osvětlení v obytné části.
Palanda – místo na spaní, obvykle výš než konvenční, klasická postel. Často (ale ne vždy), může vzniknout při složení, nebo odstranění palandy, další obytný, nebo úložný prostor.
Páté kolo přívěsu – forma obytného přívěsu, který je připojen k tažnému vozidlu pomocí pátého kola (podobně, jako se používají na kloubových nákladních automobilech). U nás i ve Velké Británii je to neobvyklé, ale v Severní Americe je to viděno často.
Pevné stanoviště – místo pro karavany, které má tvrdý povrch vyrobený ze štěrku, asfaltu, betonu, atd., zkrátka bez trávy.
Plně vybavené stanoviště – místo, které má samostatné poskytování zásobování čerstvé vody a likvidaci odpadních vod, elektrické sítě a někdy i televizní připojení antény.
Plyn – viz zkapalnění ropného plynu.
Plynová láhev – tlaková nádoba pro skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů.
Plynová ruční brzda – ruční brzda karavanu, která má stupeň použitelnosti posilovače, pomocí používání plynové vzpěry.
Plynové otvory – část větrání, ventilace. LPG je těžší než vzduch, proto díry skrz podlahu pod plynovými spotřebiči umožňují, při jakémkoliv úniku plynu, opuštění obytného prostoru karavanu.
Pneumatiky – jde o mylnou představu, že karavany jezdí na speciálních typech pneumatik. Ve skutečnosti se používají buď standardní pneumatiky na automobil, nebo lehké pneumatiky pro užitková vozidla, v závislosti na tom, jak těžký karavan je a kolik náprav má. Obytné automobily také obvykle jezdí na lehkých pneumatikách pro užitková vozidla, i když nejmenší typy obytných automobilů mohou používat pneumatiky na automobily, naopak ty velké, těžké obytné automobily potřebují pneumatiky určené pro těžká nákladní vozidla.
Podpěrné nohy – stabilizační rohové vzpěry.
Podvozek – strukturální rám, na němž je obytná část karavanu, nebo obytného automobilu postavena.
Podvozek s kabinou – běžným typem základního vozidla, na kterém může být postaven obytný automobil. Výrobce vozidla vytvoří kompletní, pojízdný podvozek s uzavřeným prostorem kabiny, ale nemá karoserii za kabinou. Konvertor/měnič pak přidá k podvozku obytnou část.
Pohotovostní hmotnost – viz váha z výroby.
Pomocná baterie – viz trakční baterie.
Pop Top – karavan se zdvihací střechou, čímž dává snížený profil střechy pro lepší ekonomiku při tažení a snadnější skladování.
Porta-Potti – obchodní název konkrétní značky chemického WC. Často se tento název používá jako obecný pojem pro chemické WC.
Program Stability přívěsu – někteří výrobci nabízejí na svých vozidlech funkci elektronického systému kontroly stability, která se při tažení snaží předejít/zabránit a zajistit houpání, nestabilitě přívěsu. Použitím programu stability přívěsu se změní výstupní výkon tažného vozidla a brzdění. Do jaké míry je systém účinný je těžké posoudit, ale je schopný poskytnout dostatečnou stabilitu, spolu s dalšími stabilizačními systémy.
Propan – typ zkapalněného ropného plynu běžně používaného v obytných přívěsech a obytných automobilech. Výhodné pro celoroční použití, protože propan může být použit i při nižších teplotách, než butan.
Prostorový ohřívač – obvykle plynem poháněné zařízení k ohřevu obytné plochy karavanu nebo obytného automobilu.
Proudový chránič – bezpečnostní zařízení, které odpojí přívod elektrického proudu v případě poruchy elektroinstalace.
Provozní hmotnost – hmotnost prázdného vozidla, jak je definována jeho výrobcem. V závislosti na použité definici, pro motorová vozidla, může nebo nemusí zahrnovat hmotnost řidiče.
Průnik vody – proniknutí vlhkosti z vnějšku do konstrukce a interiéru karavanu, nebo obytného automobilu. Jeden z hlavních důvodů, proč provádět roční servis, který také zahrnuje kontrolu vlhkosti a ušetří Vám tak mnoho výdajů spojených se zatékáním do karavanu či obytného automobilu.
Předpisy o osvětlení vozidel – silniční zákon, který stanovuje požadavky na silniční osvětlení a reflektory na silničních vozidlech, včetně karavanů, obytných automobilů, přívěsů, camperů, apod. popsaných v “zákonu o silničním provozu“ §32 Osvětlení vozidel. Jsou tam vypsány požadavky na počet světel a reflektorů, barvy, pozice, atd. Viz také konstrukce a užívání – §19 obecné užívání pozemních komunikací (zákon o pozemních komunikacích).
Předstan – struktura jako u stanu – tkanina přes nosnou konstrukci, která může být připojena k boku karavanu nebo obytného automobilu. Poskytuje stín, stejně jako další bydlení, spaní nebo úložný prostor. Karavanové předstany mohou být přes celou délku karavanu, nebo méně obvyklé “verandy” (tj. pokrývá pouze oblast obklopující dveře) a nejsou volně stojící. Předstany u obytných automobilů jsou obvykle buď zatahovací do kontejneru (markýzy) trvale připojeny k boku vozidla (spíše jako velké rolety), nebo jsou volně stojící (jako stan), aby se dalo s vozidlem odjet a předstan stále stál na svém místě.
Přídavná zrcátka – poskytují lepší výhled směrem dozadu, aby bylo lépe vidět okolo karavanu. Zrcátka přidaná k tažnému vozidlu poskytují větší šířku záběru.
Přípojky – prostory na stanovišti pro připojení karavanu, nebo obytného automobilu k elektrickému napájení elektrického rozvodu.
Přívěs – silniční vozidlo, které bylo navrženo tak, aby bylo taženo za jiným vozidlem. Karavany a camp-lety jsou oba legálně považovány za “lehké přívěsy” a jako takové musí splňovat zákonné požadavky pro tato vozidla, jak jsou definovány v konstrukci a užívání a předpisy o osvětlení vozidel.
Přívěsový karavan – viz karavan.
Přívod elektrické energie – vesměs všechny karavany mají možnost se připojit k běžné elektrické síti, aby světla, lednička, televize, atd. mohla být používána bez užití vlastní zásoby LPG, nebo výkonu trakční baterie. Prakticky všechny autokempy mají pro tento účel elektrické přípojky.
Pusher – termín pro velké (obvykle americké) obytné automobily A-třídy, které jsou postaveny na autobusovém nebo autokarovém podvozku s motorem na zádi.
RCD – Zkratka proudového chrániče (Residual current circuit breaker).
Regulátor – bezpečnostní zařízení namontované mezi plynovou nádobou a plynovou soustavou karavanu, nebo obytného automobilu, který reguluje tlak plynu po vypouštění z láhve.
Rohová podpěra – podpěry/nohy postavené do rohů karavanu, které se používají ke stabilizaci karosérie vozidla, jakmile zastavíte na požadovaném místě. To napomáhá, aby konstrukce unesla hmotnost osob pohybujících se uvnitř, a zabraňuje houpání karavanu ve větru.
Rozfuk – obchodní název pro určitý typ foukaného ohřevu vzduchu. Někdy se používá jako obecný termín pro tyto systémy.
Rozložení – uspořádání nábytku a vybavení v rámci obytné oblasti karavanu či obytného automobilu.
Rozvor – prostor mezi přední a zadní nápravou vozidla. Obytné automobily jsou někdy k dispozici s možností výběru varianty rozvoru, čímž je možné různé rozvržení interiéru.
Rychlostní kategorie – maximální rychlost, při které může být pneumatika použita, jak je označeno na bočnici.
Řidičský průkaz – licence k řízení motorového vozidla (B) a většinou není nic jiného zapotřebí k tažení karavanu, nebo k řízení obytného automobilu. Nicméně určitá omezení se mohou vztahovat na ty řidiče, kteří získali povolení od 1. ledna 1997.
Sdělovač/kontrolka/hlásič – systém používaný k zobrazení funkcí (pracují-li správně, či nikoliv) ze směrových ukazatelů karavanu. Může být slyšitelný nebo vizuální.
Sekundární připojení – jde o způsob bezpečnostního zařízení, které působí v případě, že se nechtěně oddělí karavan, nebo camper od tažného vozidla. Menší přívěsy, včetně lehčích camp-letů a zejména s těmi bez brzd, se může využívat i robustní řetěz, který udržuje připojení přívěsu a pod kontrolou. Těžší přívěsy, včetně téměř všech karavanů, používají místo řetězu lanko ruční brzdy. Instalace a použití sekundárního spojovacího zařízení nebo lanko ruční brzdy je zákonným požadavkem na všechny moderní přívěsy.
Sendvičová konstrukce – způsob výroby karosérie, kde jsou vnitřní a vnější sloupky lepené na jádro z izolační pěny, pro vytvoření lehké a tuhé konstrukce. Používá se pro většinu bočních a podlahových panelů na karavanech a obytných automobilech.
Servisní místo pro obytné automobily – zařízení pro karavany a obytné automobily, kde mohou doplnit ze zásobníků pitnou vodu do nádrže a vyprázdnit nádrž na odpadní vody.
Schválení typu – právní proces, který zajišťuje splnění projektových a konstrukčních standardů. Auta a tažná zařízení jsou v současné době homologována. Obytné automobily a karavany v současné době nejsou homologovány, i když mnohé z jejich jednotlivých složek mohou být.
Silniční světla – vnější světla používaná při jízdě vozidlem/karavanem/obytným automobilem.
Sítě proti hmyzu – síť, která může být umístěna přes dveře, okna či střešní okno a zabraňuje vniku hmyzu dovnitř.
Skládací Camper (Camp-let) – obdobný jako předstan, ale se sofistikovanějším skládacím mechanismem, který nevyžaduje žádné napínací lana ve tkanině, a je tudíž jednodušší a rychleji jej postavíte.
Skládací karavan – karavan, kde horní části stěn lze složit naplocho a snížit střechu, čímž Vám vznikne přívěs, který je snadnější k tažení a uložení. Také známé jako tuhé skládání karavanu. Viz také pop-top, skládací camper a předstan.
Skladovací místo – zařízení, kde mohou být obytné přívěsy a automobily uloženy, když se nepoužívají.
Skleněné vlákno/laminát – forma z plastu, běžně používaná pro vnější panely karoserie. Také známá jako GRP, nebo sklolaminát.
Sklolaminát – viz laminát.
Skříňka na plynové láhve – prostor pro skladování plynových lahví. Obvykle oddělen od obytného prostoru (i když u některých obytných automobilů je i uvnitř).
Skutečná maximální přípustná hmotnost – celková hmotnost karavanu, nebo obytného automobilu a jeho obsahu při tažení vozidla. Tento údaj je těžké odhadnout, jediný spolehlivý způsob, jak zjistit celkovou váhu, je na mostní váze.
Sledovací zařízení – zabezpečovací zařízení, které umožňuje lokaci místa, kde se nachází vozidlo v případě, že bylo odcizeno.
Spojovací hlava – viz tažné zařízení/oj
SPZ – přívěsy, včetně karavanů a obytných automobilů, camperů, atd., musí mít SPZ zobrazující registrační značku.
Stabilizační kolečko – malé kolečko v přední části karavanu, které je využíváno k podpoře stability karavanu, když není zapřáhlý. Umožňuje s karavanem manévrovat ručně, nebo “nastavit” karavan do správné polohy.
Stabilizátor – bezpečnostní zařízení, které zabraňuje nestabilitě karavanu.
Stabilizátor tažného zařízení – forma stabilizátoru, který je zabudován do karavanového tažného zařízení, kde třecí segmenty vymezí vůle mezi tažnou koulí a spojovacím zařízení karavanu a tím se eliminují přenosy výkyvu na tažné vozidlo.
Standardní Emise – většina automobilů a obytných aut vyrobených od roku 1990 jsou sestaveny v souladu s určitým standardem, který měří produkci různých znečišťujících látek (například “Euro 4” a podobně).
Stanoviště – určená plocha autokempu přidělená pro jeden karavan/obytný automobil.
Stanový přívěs/camp-let – kříženec mezi karavanem a stanem. Spodní základní část je pevná, podobně jako spodní část obytného přívěsu a horní konstrukce je částečně z tkaniny. Tato část je při cestovním rozložení uložena v prostorech přívěsové části, která Vám ale po sestavení dává k dispozici mnohem větší obytný prostor. Celkově je lehčí (a levnější), než většina karavanů a proto ideální pro uživatele s menším autem, nebo pro ty, kteří si Caravaning teprve zkouší. Viz také skládací karavan.
Statické svislé zatížení – viz nosnost (zatížení) tažného zařízení.
Statický karavan – viz mobilní rekreační dům.
STK – dvouletá prohlídka (u nových po čtyřech letech) požadována pro motorová vozidla. U karavanů se v současné době nevyžaduje STK v GB, ale v ČR je požadována. U obytných automobilů se vyžaduje stejné STK jako u automobilů, i když jejich velikost a hmotnost může někdy znamenat, že kontrola STK musí být provedena prohlídka pro užitková vozidla.
Střešní okno – průhledný panel ve střeše, které lze otevřít, aby poskytoval dostatečnou ventilaci.
Střešní ventilace – poskytuje střešní ventilaci (tj. permanentní) větrání v karavanu.
Šedá voda – viz odpadní voda.
Tažná koule – ta část tažného zařízení, na kterou se přikládá závěs.
Tažné zařízení – mechanismus, který umožňuje karavanu, aby se připojil k tažné kouli.
Televize – je zřídka součástí standardního vybavení karavanu, i přesto je však televize velmi častý “extra” přídavek karavanistů. Stačí univerzální model televize, který běží na 12 V, stejně jako na 220V.
Televizní antény – Může být pevně uchycena na karavanu, nebo jsou i odnímatelné pro cestování. Směrové typy antén vyžadují nasměrování k nejbližšímu vysílači. Všesměrové typy přijímají signál ze všech směrů, v tomto ohledu jsou pohodlné, ale mají tendenci omezeného výkonu v oblastech se slabším signálem.
Termo rolety – roleta, která je jako součást sestavy okna karavanu, často spolu se sítí proti hmyzu, čímž podává elegantní, praktickou funkčnost.
Točivý moment – technicky, otáčecí síla vyvíjená motorem (krouťák). Z praktického hlediska to odpovídá schopnosti motoru udržení rychlosti při zvýšené zátěži do kopce, nebo schopnost vozidla rozjet se do kopce – tedy jeho “tažná síla”. Vysoký točivý moment dodá klidné jízdní vlastnosti (vyžadovány menší změny převodů) a lepší výkon tažení. Všimněte si však, že vysoký točivý moment je ideální při nízkých otáčkách motoru, protože lepší tahový výkon je ve vyšších převodových stupních (a tedy i klidnější jízda) plus lepší schopnost odtáhnout karavan z klidového stavu bez zbytečného rizika prokluzování kol (vhodné pro rozjezd do kopce).
Trakční baterie – 12V akumulátor, podobný, ale ne totožný s autobaterií, který pohání 12V osvětlení, vodní čerpadlo, elektrický pojezd, atd. v karavanu či obytném automobilu.
Typ pneumatik – určení pneumatiky, které zahrnuje jeho velikost (např. “165R13”), jeho index zatížení (např. “82”) a jeho citlivost (např. “T”). Tyto informace lze nalézt na boku pneumatiky. Jsou též uvedené v technickém průkazu.
Užitková voda – voda na sprchování, mytí nádobí, atd. Je uložena ve vnitřním, nebo vnějším zásobníku vody (nádrže). Většina cestovních karavanů používá externí kontejnery (obvykle Aquaroll), zatímco většina obytných automobilů používá interní tanky, ačkoli i tam jsou výjimky.
Uživatelsky užitná hmotnost – Rozdíl mezi maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla a hmotností v provozním stavu. Užitná hmotnost zahrnuje základní vybavení obytného prostoru, osobní věci a volitelnou výbavu.
Váha svislého zatížení – přístroj pro měření zatížení tažného zařízení.
Van/Dodávka – také zkratka karavanu. Často se používá k označení obytných přívěsů a automobilů.
Větrání/ventilace – všechny typy karavanů musí mít dostatečné větrání, aby byly pro jejich obyvatele bezpečné. Měly by být jak „nahoře“ (tj. střešní okna a ventilace), tak i dole (podlahové otvory a otvory pro únik plynu) a udržovány bez překážek.
VIN – pořadové číslo přidělené výrobcem pro jednotlivá vozidla – automobily, karavany, obytné automobily,…
Vlhko – viz vniknutí vody.
Vlhkoměr – zařízení, které měří obsah vlhkosti v materiálu a umožňuje tak detekci netěsností a místo průniku vody.
Vlnění – závažná forma nestability, kdy boční pohyb karavanu není snadno ovladatelný a řidič má velké problémy s manévrováním.
Vodní čerpadlo – Vzhledem k tomu, že vodní nádrže a zásobníky karavanů a motorových karavanů jsou uloženy nízko u podlahy, je potřeba použít čerpadlo k cirkulaci vody kolem vodního systému.
Vodní filtr – zařízení k odstranění nečistot z vodovodního systému karavanu, nebo obytného automobilu.
Volitelná výbava užitkového zatížení – položky, které jsou dány k dispozici výrobcem nad rámec standardní specifikace pro karavany, nebo obytné automobily.
Volnočasové ubytování vozidel – obecný pojem, který zahrnuje karavany, obytné automobily a campery. Obvykle se používá v evropských normách a legislativě.
Vybavení – obecný termín používaný pro různé karavany, karavany a auta, nebo u obytných automobilů. Pojem “Délka vybavení” někdy způsobí zmatek v souvislosti s rezervací v kempu. Délka vybavení se v tomto smyslu odkazuje na velikost vašeho karavanu, (včetně rámu, ale ne včetně délky vozu, tj. celková nebo přepravní délka karavanu) nebo celkovou délku svého obytného automobilu.
Vybočit – tendence karavanu otáčet se vodorovně okolo své oje.
Vyrovnávání – proces zajištění toho, aby karavan nebo obytný automobil byl ve vodorovné poloze, když jej nastavujete na stanovišti. To je důležité pro pohodlí a také aby se zajistilo správné fungování pitné vody a odpadních systémů.
Vytápění rozfukem vzduchu – tento typ vytápění naleznete u novějších karavanů a obytných automobilů. Teplý vzduch cirkuluje potrubím a ventilátorem je hnán do všech obytných částí.
Xenony – světlomety, které najdete na některých moderních autech. Je požadováno, aby měly automatické samovyrovnávací zařízení, což je praktické při tažení, ale jeho pořizovací cena je poměrně vysoká.
Základní vozidlo – vozidlo používané jako platforma, na kterou je postaven obytný automobil (obvykle skříňové dodávky nebo nástavby pro nákladní automobily).
Zámek závěsu – zabezpečovací zařízení, které zabraňuje připojit, nebo odpojit karavanový závěs od tažné koule.
Zapalovací pojistka – plynové spotřebiče v karavanech by měly být vybaveny takovým zařízením, což minimalizuje únik nespáleného plynu do obytné oblasti karavanu v případě, že plamen náhodně zhasne.
Zatížení tažného zařízení – také známé jako statické svislé zatížení. Hmotnost působící na kouli vozidla.
Zdvihací střecha – charakteristickým rysem některých menších obytných automobilů a pop-top karavanů. Poskytuje větší prostor, když jste na místě a střechu zdvihnete. Za jízdy poskytuje nižší profil střechy, čímž dojde ke zlepšení spotřeby paliva; lepší možnost parkování a snadné skladování.
Zkapalněný ropný plyn – palivo používané k pohonu lednice, ohřívače vody a vyhřívání ve většině karavanech a obytných automobilech v případě, že nejsou k dispozici elektrické sítě a kapacita baterie není dostatečná. Běžně jsou používané dva typy – butan a propan. Obvykle zkráceno na LPG.
Zvedák – zařízení pro zvedání vozidla tak, aby mohlo být vyměněno kolo, nesmí být zaměňován s rohovými vzpěry, které i když jsou někdy označovány jako “rohové zvedáky”, tak se ale nejedná o zdvihací zařízení.
Zvýšená střecha – typ obytného automobilu, kde výrobce základního vozidla, nebo konvertor, přidal (pevnou) hrubou výšku střechy do skříňové dodávky, jako součást přestavby van.