V současné době je v karavanech, nebo obytných automobilech kapalný plyn téměř nepostradatelný. Postará se o Vaše pohodlí – teplo v karavanu, vaření jídla, teplou vodu, chlazení potravin a nápojů v ledničce a dnes už dokonce může posloužit jaké zdroj elektrické energie. Níže byste se měli dočíst vše potřebné při jeho používání.

Plyn je čistou energií, sloužící mimo jiné k vytvoření útulného a komfortního bydlení i na takových místech, jako je interiér automobilu, obytného automobilu a karavanu. Na plynovém vařiči se dá připravit velmi kvalitní a chutný pokrm, u absorbční ledničky uvádí do oběhu chladící okruh, plynové topení pak zase rychle ohřeje vzduch a zajistí i teplou vodu na sprchování. Palivové články Truma Vega dokonce umí přímo z plynu vytvořit elektrickou energii.

LPG jsou zkapalněné ropné plyny (anglická zkratka „LPG” vznikla ze slov Liquefied Petroleum Gas) – propan, butan a jejich směsi. Poměr jejich smísení v prodávaném LPG je v každé zemi jiný a mění se i podle ročního období.

LPG má původ stejně jako benzín a nafta v ropě (vzniká při její rafinaci). Získávat se ale dá (a z více než poloviny také získává) ze zemního plynu coby kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby. Souhrnně jde o směs zkapalněných rafinérských plynů – uhlovodíků, obsahující převážně propan a butan a menší množství vyšších uhlovodíků, přičemž poměr obsahu propanu a butanu v LPG je v různých zemích odlišný.

Za normálních atmosférických podmínek se propan butan vyskytuje v plynné formě. Ochlazením, nebo stlačením ho lze jednoduše převést do kapalného stavu, v němž zaujímá pouze 1/260 plynného objemu. Při odběru z tlakové nádoby se LPG vypařuje – přechází z kapalného do plynného skupenství – a svůj objem naopak 260x zvětšuje.

hlediska bezpečnosti důležité vědět, že LPG – tedy propan i butan je těžší než vzduch. To znamená, že se usazuje vždy na nejnižším místě terénu. Proto je zakázáno uskladňovat LPG blízko otvorů do sklepů, montážních jam či kanálů a také přímo v podzemních prostorách.

Rozdíl mezi propanem a propan-butanem je zejména v jejich schopnosti odpařit se:

  • propan se vypařuje při teplotách až do -45°C
  • butan při teplotách nad -0,5°C (což vylučuje jeho použití v chladném prostředí)
  • propan-butan v průměru jen do -13°C (závisí na poměru propanu a butanu).

Proto je venku propan používán zejména v chladných zimních měsících; pro použití v létě je vhodnější propan-butan.

V zimních měsících musí být ve směsi vysoký obsah propanu a to až 95%, protože bod odpařování je u obou plynů rozdílný, jak již bylo výše zmíněno. Zatímco propan se odpařuje již při mínus 45°C, u butanu dochází k přeměně z kapaliny na plyn pouze při teplotách do mínus 0,5°C. To v praxi znamená, že při teplotách pod bodem mrazu se butan neodpařuje a zůstává jako kapalný zbytek bez užitku v láhvi, nebo v nádrži plynu, takže využít jej lze až při opětovném oteplení. Jak již bylo zmíněno, propan i butan jsou v plynném skupenství těžší, než vzduch a dají se zkapalnit už při velmi malém tlaku – přibližně 8 bar, přičemž se jejich objem sníží 260x. To znamená, že do jedenáctikilové láhve s objemem 22 litrů se ve skutečnosti vleze až 6000 litrů plynu. Přitom jediný kilogram propanu poskytuje stejnou energii jako 1,3 litru topného oleje, 1,6 kilogramu uhlí, nebo téměř 13kWh elektrického proudu…..

Zkapalněný plyn není to stejné co zkapalněný zemní plyn, označovaný LNG (z anglického Liquefied Natural Gas), ani stlačený zemní plyn označovaný CNG (Compressed Natural Gas) = jedná se převážně o metan a zejména druhý jmenovaný se používá v domácnostech či pro pohon automobilů.

Jak plyn funguje

Zkapalněný plyn z lahve, nebo z nádrže proudí ke spotřebičům přes redukční člen zajišťující správné snížení tlaku, gumovou hadici a několik metrů dlouhou kovovou trubku. Poté prochází přes bezpečnostní ventil až k plynovému sporáku, do topení, nebo do ledničky. V láhvi se nachází, jak již bylo zmíněno, směs propanu a menší množství butanu – směs vespod/dole kapalná a v horní odpařovací části plynná. Je to nezbytné, protože kapaliny jsou prakticky nestlačitelné a v láhvi, která je zcela naplněné tekutým plynem, by při zahřátí tlak rychle vzrostl do nebezpečné výše. Proto je nutné nechat určitý vnitřní prostor volný k roztažený plynné fáze. Tento volný prostor se nazývá expanzní objem. Lahve plněné tekutým plynem proto mohou být naplněny maximálně na 80% svého objemu. Vzhledem k tomu ve zdánlivě prázdné lahvi se často ještě nachází určité množství zbytkového plynu, je zakázáno plnit lahve na zkapalněný plyn podle litrů (volumetricky). Před plněním je proto nezbytné každou láhev zvážit a naplnit ji pak podle váhy (gravimetricky). Z toho důvodu je zakázáno plnit kempinkové láhve tak, jak to dělají řidiči jezdících na LPG, tedy s plněním podle litrů s automatickým zastavením při naplnění nádrže. Výjimku tvoří tankovací láhve.

Směs propanu a butanu se tedy v lahvi nachází ve dvou skupenstvích – v dolní části je kapalina, v horní části je tato směs již odpařena v plynnou fázi. Topení, lednička i sporák výhradně pracují s plynnou fází. Láhev s plynem je proto potřeba vždy umísit „na stojáka“ tak, aby se odběrný ventil nacházel na nejvyšším bodě lahve.   Při odběru plynu z lahve, spodní kapalná fáze směsi propanu a butanu se trvale odpařuje. To probíhá téměř bez poklesu tlaku, dokud se náplň úplně nespotřebuje.  Při každém procesu odpařování je nezbytné určité množství energie – v praxi se to u plynových láhvích projevuje tak, že se při odběru plynu obsah i vlastní láhev ochlazují. Při intenzivním odběru plynu, nebo za nízkých teplot se stěna lahve může natolik ochladit, že se na ní zkondenzovaná voda, nebo dokonce námraza a to na hranici mezi kapalnou a plynnou fází, podle čehož můžete odhadnout množství náplně. Je to zcela běžný jev, který neznamená žádné nebezpečí.

Je nezbytné určité množství tepla, aby se z kapalné fáze odpařoval plyn. V chladnějším počasí můžete vidět některé karavanisty, kteří obalují láhve izolačními návleky, aby je uchovaly v teple. Výsledek je ovšem zcela opačný – chlad vznikající odpařováním v láhvi nemůže unikat do okolního vzduchu, kapalný plyn se stále více ochlazuje a nakonec jeho odpařování úplně ustane a spotřebiče vypoví službu, protože jim došlo topné médium. To samé nastává v zimě, když teplota klesne pod bod mrazu. Z lahve se v takovém případě odpaří pouze propan, zatímco butan zůstane na dně lahve v kapalné fázi. I když láhev není prázdná, nelze ji v mrazu dále použít. Proto je nejvhodnější v zimních měsících tankovat pouze čistý propan.

Zkapalněný plyn je v České Republice běžně nabízen ve variantách letní a zimní směsi – letní se skládá ze 40% propanu a 60% butanu, zimní naopak ze 60% propanu a 40% butanu. Pokud budete láhev se zimní směsí používat v zimě, v mrazech, může Vám v láhvi zbýt i polovina nepoužitelného obsahu. Při opakovaném doplňování takto nevyčerpané láhve může pak směs v láhvi tvořit i 90% butanu. V Německu běžně plní směsí, která tvoří 95% propanu. Ale i v ČR už to není takovou raritou a příkladem může být i naše firma Burimex s.r.o., která nabízí láhve plněné čistým propanem. Obecně ale platí, že čím více na jih, tím více butanu se do směsi přidává. Takovou náplň např. z Itálie je proto vhodné spotřebovat ještě před zimou.

Barvy lahví LPG

ČR je nejpoužívanější známá modrá ocelová láhev, ale v poslední době jsou hojně nahrazovány i zelenou a červenou barvou. Pojmou deset kilogramů náplně, nebo pět kilogramů ve své menší variantě. Německou klasikou, pro kterou jsou běžně přizpůsobeny plynové přihrádky karavanů, je jedenáctikilová šedá láhev. Obě varianty jsou vybaveny pevně našroubovaným uzavíracím ventilem. Láhev je zálohovaná, při výměně v běžném obchodě ji odevzdáte a dostanete za daný poplatek jinou plnou lahev. V plynárnách si ji však můžete nechat naplnit, tím pádem Vám zůstane (pokud máte například speciální odlehčenou láhev, atd.). Klasická desetikilová láhev stojí cca od 1200,- do 1600,- korun bez náplně, chcete-li mít svoji vlastní. Na každé láhvi je vyznačen datum revize – poté je možné používat láhev nejdéle deset let. Při výměně lahve si zkontrolujte, zda nedostáváte kus po revizi, nebo zda není příliš poškozená (poškrábaná, ohnutý plech, atd.). Pokud budete lahve měnit v Německu je nutné vracet prázdný kus i s červeným krytem ventilu, který je u tamních šedých lahví běžnou součástí. Bez něj Vám láhev zpět nevezmou.

 

 

 

Odlehčená alternativa

Manipulace s těžkými lahvemi s plynem patří v kempování k méně příjemným činnostem…Naplněná ocelová láhev s 11 kg kapalného plynu váží okolo 24 kg, ocelová láhev s obsahem 5 kg pak váží přibližně polovinu. Je to zbytečná váha pro karavanisty, kteří mají problémy s dodržením celkové hmotnosti vozu. Avšak existuje i odlehčená varianta – lahve od výrobce Alugas. Jak naznačuje samotný název, vyrábí se z hliníku. Pochybnosti ohledně bezpečnosti Alugas vyloučil testováním a získáním všech potřebných povoleních již před lety. Dle výrobce jeho láhve na plyn dokonce výrazně předčí zákonné požadavky. Pro kempaře jsou tak především zajímavé 11 kg a 6 kg lahve. 11 kg láhev odpovídá svými rozměry běžným láhvím z oceli, váží ale v prázdném stavu jen 5,5 kg a po naplnění propanem 16,9 kg. 6 kg láhev má průměr stejný jako velká láhev, je ale vysoká pouze 58 cm. Prázdná váží pouze 3,7 kg a s náplní 9,8 kg. Ventil na láhvi je konstrukčně stejný, jako jsou ventily na běžných ocelových láhvích, takže regulátor tlaku plynu obytného vozu se na hliníkové láhve dá bez bez problémů připojit. Máte-li v karavanu, nebo v obytném automobilu český regulátor, budete na tyto německé láhve potřebovat redukci. Nová prázdná hliníková láhev na 11 kg plynu stojí od 3350,-, varianta na 6 kg stojí 3013,-. Láhve se dají zakoupit u většiny prodejců karavanistických potřeb i v internetových obchodech a ani my nejsme samozřejmě výjimkou.

 

Místo lahví nádrže

Po celé Evropě můžete potkat téměř tři stovky různých systémů a koncovek k připojení přenosných plynových láhví. Samozřejmě, mnohem méně z nich je běžně rozšířených v automobilismu a karavaningu, přesto je často v zahraničí nutné mít s sebou sadu redukcí pro naplnění vlastních lahví a ani tak se to nemusí někdy podařit. Podstatně jednodušší to mají karavanisté vybavení speciálními tankovacími lahvemi, nebo napevno instalovanou plynovou nádrží. Ti mají tu možnost si doplnit zásoby u jakékoliv čerpací stanice s LPG, stačí Vám přitom pro celou Evropu pouhé čtyři adaptéry, které podle dané země namontujete na tankovací pistole. Potřebný adaptér vám dodá výrobce tankovacích nádrží na přání. Do plynové přihrádky vozidla přitom není problém nainstalovat paralelně i dvě tankovací lahve současně. Plnící lahve jsou vybaveny automatickým ventilem, který při dosažení určité hladiny tankování přeruší. Tankování je tím pádem jednoduché a bezpečné, při současných cenách také poměrně levné. Je důležité myslet na to, že v plynu je podle směsi (letní/zimní) 60% nebo 40% butanu, který je v mrazu problém spotřebovat. Vysoký podíl butanu může navíc způsobovat problémy především u malých hořáků – například v absorbčních ledničkách, kde při spalování vzniká více sazí. Proto se doporučuje instalace malého přídavného větráku. Plnící láhve pro obytné automobily nabízí v Evropě dva výrobci: firma Wynen a Alugas. Zatímco Wynen sází na osvědčenou ocel, Alugas nabízí lehkou lahev z hliníku. Pro oba typy lahví ovšem platí, že musí být v automobilu, nebo karavanu instalovány napevno, pomocí speciálních držáků, které odolají vysokému zatížení v případě nehody. Mimo jiné mají pevné držáky zajistit, že lahve nebude možné plnit jinak, než ve svislé poloze. Při naklonění či převrácení láhve se bezpečnostní ventil plně zastaví.

Plnící lahve jsou objemově i tvarově jsou hodně podobné klasickým plynovým lahvím, proto se instalují na jejich místo, do plynové přihrádky. Plnit se dají přímo, ale pro zvýšení komfortu je možné vytvořit tankovací přípojku kdekoliv na vnější stěně vozu, nebo karavanu, podobně, jako je provedena externí přípojka na plynový gril, nebo nálevka pro napouštění vody. Plnící láhve by měly procházet pravidelnými kontrolami. Alugas nabízí zákazníkům za cca 815,- revizi a opravu lahví po deseti letech. Wynen pak karavanistům nabízí jinou zajímavou alternativu, nejen pro velké automobily – montáž plynové nádrže pod podlahu. Ty na sobě mají speciální zinkovou základovou vrstvu a další vrstvu odolného práškového laku. Takto upravené nádrže mají odolat úderům kamení, zimní soli a nárazům po mnoho let. Dodává nádrže s kapacitou 8 až 80 Kg plynu, volit lze mezi přímým a dálkovým tankováním. Nejmenší nádrž váží 13 kg a největší 65 kg. Cenově se začíná na cca 10 000,-, největší provedení stojí necelých 16 000,-. K tomu je potřeba přičíst náklady na montáž a podle velikosti další náklady za nanesení ochranné nátěrové hmoty.

 

Regulace tlaku

Jsou-li všechny části plynové instalace v pořádku, je práce s plynem zcela bezpečná. Konstrukci jednotlivých částí, jejich provedení i zacházení s plynem upravují mnohé směrnice a předpisy. V roce 2002 byly vydáním normy EN 1949 poprvé jednotně pro celou Evropu upraveny požadavky na zařízení používající zkapalněný plyn v obytných automobilech a karavanech. Tato norma rovněž popisuje zařízení k regulaci tlaku, která musí být instalována na ventilu lahve, nebo pevně na stěně vozidla. Norma EN 12864 se zabývá regulačními členy a pro tato zařízení v rekreačních vozidlech stanovuje provozní tlak o hodnotě 30 mbar. Maximální průtok je pak omezen na hodnotu 1 500 gramů za hodinu. Na jednotce k regulaci tlaku musí být instalován bezpečnostní ventil, který zabraňuje tomu, aby tlak stoupnul nad hodnotu 150 mbar. Klasický regulátor v karavanu nastavený na 30 mbar má žlutý typový štítek s označením „Caravan“. Starší verze na 50 mbar mají typový štítek oranžový. Plynová instalace obytných vozidel by měla být alespoň jednou za dva roky podrobena kvalitní revizi u odborné firmy. V Německu je revize povinná rovněž ve dvouletém intervalu a platí zde, že nesmí být překročeno datum použitelnosti jednotlivých komponent. Regulační člen a hadice musí být vyměněny po deseti letech. Rozhodující je přitom datum jejich výroby, nikoliv datum jejich montáže, protože gumové hadice, stejně jako membrány v regulátorech, ztrácejí časem svoji elasticitu a mohou být porézní. V ČR jsou revize plynu a elektřiny při STK vyžadovány spíše výjimečně, ale každý provozovatel obytného vozidla, nebo karavanu by měl kontroly podstupovat ve svém zájmu a bezpečnosti jak vlastní, tak spolucestujících a sousedů při kempování. Je důležité si uvědomit, že teplotní změny a především otřesy během jízdy, je plynové zařízení vystaveno velkému namáhání.

 

Filtrace plynu

Zkapalněný plyn sice zdánlivě hoří čistě, ale ve skutečnosti zase tak čistý není. Obsahuje totiž různé nečistoty a zbytky z výrobního procesu, především nepatrné částečky oleje. Ty jsou strhávány proudem plynu, znečišťují regulátor, ventily či trysky spotřebičů a nadlouho se v nich usazují. To škodí jak topení, sporáku i ledničce. Méně nečistot bývá při tankování čistého propanu. Tento problém by měl vyřešit nový filtr, který se vkládá mezi lahev a regulátor a nabízí jej Truma za cca. 1230,-. Tento filtr by měl zadržet až 99% olejového aerosolu z plynu. Jako u každého takového filtru se však časem kartuše zanese a je nutné ji v
vyměnit, i když její životnost je poměrně dlouhá. Nová filtrační náplň se u nás prodává za cca 500,-. Instalaci filtru by měl provést odborník – vertikálně a podle pokynů výrobce. Se speciální instalační soupravou se filtr bezpečně vejde i do úzké skříňky pro plynové láhve.

 

Měření zásoby plynu v lahvi

Jste-li na cestách se svým obytným vozem či karavanem je nutné čas od času řešit otázku, kolik zásoby plynu v lahvi ještě zbývá…Na trhu jsou k dostání různé přístroje ke zjišťování stavu plynu – zjišťují stav náplně pomocí ultrazvuku. Jejich obsluha nemusí být vždy snadná, protože nečistoty a rez na lahvi mohou způsobovat chyby v měření. Spolehlivým přístrojem je Truma Levelcheck. Na plnících lahvích většinou tyto ultrazvukové přístroje nefungují, protože uvnitř lahve se nachází automatický plnící ventil s plovákovým mechanismem, který měření v podstatě znemožňuje. Stav plynu nejpřesněji zjistíte pomocí vážení. K tomu je ale potřeba lahev demontovat z vozu a uchytit na závěsný hák. Je to sice namáhavější způsob, ale výsledky jsou přesné. Z hmotnosti zjištěné vážením se samozřejmě musí odečíst hmotnost prázdné lahve (tára), která je na každé láhvi natisknuta nebo vyražena.

 

Plyn v Evropě

Co se plynových lahví týče, tak ty jsou konkrétním příkladem toho, že má evropská jednota v některých oblastech mezery. Výměna plynových lahví je téměř v každé zemi jiná, někde kvůli odlišným lahvím tu svoji nevyměníte, jinde je nelze naplnit a někde je zapotřebí sada adaptérů a redukcí. České lahve nejsou jinde v Evropě používány a velká část karavanistů používá pro snazší dostupnost lahve německé, v následujícím výčtu jsou proto informace o německých lahví. V případě použití českých lahví odpadá v zahraničí možnost výměny prázdné za plnou. Naplnění stejně jako u německých možné je, pokud lahve osadíte redukcí na německý závit.

 


Baltické země

Plnění německých lahví je možné pomocí adaptérů.


Belgie

Belgické lahve jsou identické s německými, výměny a plnění jsou možné. Velké plnící stanice najdete v: Belgian Schell, Totalfina v Bruselu, Semnickgas v Geraardsbergenu, Primagaz v Tessenderlu a Gasbottling v Gentu.

Dánsko

Němcké láhve nelze plnit, avšak téměř všechny velké kempy běžné lahve 5 nebo 11 kg vyměňují. Pro šedé lahve je plnící stanice Kosan Gas As v Norresundborg u Alborgu, v Koge a v Nekso. BP Gas má německé lahve, které lze vyměňovat.

 

Finsko

Naplnit lze lahve s označením „E“. Finské lahve mají připojení podle DIN.

 

Francie

Zahraniční lahve zde nejsou plněny ani vyměňovány. Francouzské lahve se dají používat s využitím sady redukcí. Zdejší lahve zapůjčují čerpací stanice a větší kempy za zálohu 35 eur.

 

Řecko

Mnohé stanice pro tankování plynu plní také německé lahve. Řecké lahve jsou zpravidla kompatibilní s německými regulátory. Zkušenosti přesto radí mít s sebou sadu redukcí.

 

Velká Británie

Německé lahve zde nelze plnit. Připojovací prvky jsou různé podle jednotlivých míst. Pro delší pobyt doporučujeme koupit si zde běžné lahve od firmy Calorgas (kapacita 6 a 13kg) a připojovat je na německý systém pomocí adaptéru Calorgas.

 

Irsko

Plynové lahve plní firma Noel Leaders Shop, Tuam Road, Galway. Další informace: Calor Kosangas, Dublin nebo Cork.

 

Island

Německé lahve na plyn lze vyměnit na některých čerpacích stanicích N1. Žluté islandské lahve se na německé regulační prvky dají použít se speciálním gumovým kroužkem. U Essa v Reykjaviku dostane zákazník tento kroužek k lahvi zdarma. Upozornění: na Islandu je plyn třikrát dražší, než v Německu.

 

Itálie

Připojovací závity se mění podle toho, kdo je nabízí. Při použití sady redukcí pro plnění lahví je zakoupení plynu bez problému. Pevně instalované nádrže lze naplnit v rozsáhlé síti stanic pro tankování plynu do automobilů.

 

Chorvatsko

V zastoupeních dodavatele INA a zčásti také u soukromých podnikatelů lze plnit lahve, u kterých ještě nebyla překročena doba pěti let od poslední kontroly.

 

Maroko

Německé lahve plní četné provozovny ve velkých městech. Tiznit, Agadir (ve směru na Tafrar), Nador, Mohammedia (na jižní výjezdové trase), Safi, Taza. Modré lahve firmy Campingaz jsou zde také běžné a lze je dostat bez problému.

 

Holandsko

Výměny i náplně jsou možné, lahve odpovídají německým.

 

Norsko

Německé lahve zde není možné plnit. Zájemce si musí u AGA AS koupit norský adapter na regulátor, lahve si lze zapůjčit na zálohu a na konci dovolené je odevzdat. Nádrže lze doplňovat, avšak síť stanic k doplňování plynu do nádrží je jen řídká.

 

Rakousko

Rakouské lahve odpovídají německým.

 

Polsko

Výměny i plnění jsou možné, lahve odpovídají německým.

 

Portugalsko

Karavanisté si mohou půjčit portugalské lahve na zálohu. Na stanicích pro doplňování plynu, označených logem ve tvaru modrého slona, lze německé lahve doplnit, přitom ale musí stát ve skříňce. Čerpací stanice Repsol, nebo Cepsa půjčují lahve běžně v zahraničí. Postup odpovídá Španělsku.

 

Švédsko

Německé lahve zde nelze plnit. Lze zakoupit adapter firmy Air Liquide, který lze použít pro švédské lahve 6 a 11kg. Ty se ale někdy nemusí vejít do skříněk na plynové lahve.

 

Švýcarsko

Plnění je ve výjimečných případech možné pomocí adapteru. Švýcarské lahve na plyn s regulátorem tlaku je možné pronajmout, další informace u místních benzínek Shell.

 

Slovinsko

Německé lahve i nádrže lze plnit.

 

Španělsko

Podle španělského zákona se nesmí plnit zahraniční lahve ani pevné nádrže. Dle informací od ADACu mohou karavanisté u distributora plynu Repsol uzavřít pojistku nazývanou „X-Police“. V tomto případě se připojovací místo upraví tak, aby bylo možné k němu připojit španělské lahve. Zájemce si pak pronajme příslušnou láhev na plyn a naplní si ji. U nádrží na plyn musí připojení upravit španělský technik. Alternativou jsou zálohované lahve na 6 kg od firmy Repsol. Ventily lahví se podle ADACu dají použít s běžnou španělskou připojovací hlavou (k dostání v místním železářství) a adaptérem (typ Alemania).

 

Turecko

Firma Ipragaz prodává různé lahve od 2 do 12 kg. Seznam těchto míst lze najít na www.ipragaz.com.tr., kde je třeba upřesnit požadované město, nebo okres. K plnění je potřebný adapter a speciální hadice, zakoupit lze přímo na místě za přibližně 20 eur. Zakoupené lahve je možné před cestou domů vrátit.

 

Maďarsko

Výměny i plnění jsou možné bez problémů. Maďarské lahve odpovídají německým.