Absolutní většina přívěsů na českých silnicích má konstrukční povolenou rychlost 80 km/h, ale jak je to s legislatiovou u novějších přívěsů, které mají vyšší konstrukčních rychlost?

Zákon o silničním provozu neobsahuje žádné ustanovení, které by speciálně upravovalo nejvyšší povolenou rychlost jízdních souprav, tedy souprav, složených z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel. Vedle úpravy stanovené pro jednotlivé druhy motorových vozidel obsahuje zákon pouze obecné ustanovení, podle kterého nesmí řidič překročit nejvyšší povolenou (tzv. konstrukční) rychlost vozidla.

 

Jde-li o jízdní soupravu, řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost (tzv. konstrukční rychlost) žádného z vozidel soupravy. Právě od citovaného ustanovení se zpravidla bude odvíjet nejvyšší dovolená rychlost, jakou lze jet s jízdní soupravou, složenou z motorového vozidla o největší povolené (celkové) hmotnosti do 3 500 kg a přípojného vozidla.

 

Odhlédneme-li od spíše teoretických případu, kdy nejvyšší povolená (tzv. konstrukční) rychlost

u tažného vozidla je nižší než u vozidla přípojného, znamená to, že nejvyšší možná rychlost jízdní soupravy se zpravidla bude odvíjet od nejvyšší povolené (tzv. konstrukční) rychlosti přípojného vozidla, která je mj. uvedena v osvědčení o registraci přípojného vozidla.

 

Není tedy pravdou, že by zákon výslovně stanovoval nejvyšší dovolenou rychlost jízdních souprav na 80 km.h-1.

 

Většina přípojných vozidel užívaných v provozu na pozemních komunikacích, má sice nejvyšší povolenou (tzv. konstrukční) rychlost stanovenu na 80 km.h-1, řada přípojných vozidel však již má tuto rychlost vyšší (např. 100 či 110 km.h-1). V takovém případě pak lze s jízdní soupravou jet, samozřejmě při dodržení ostatních ustanovení zákona o rychlosti jízdy, odpovídající vyšší rychlostí.

 

Uvedený právní stav považuji za odpovídající skutečným potřebám bezpečného a plynulého silničního provozu. Tímto reaguji na opakované dotazy a připomínky motoristů, kteří jezdí s karavany, vycházející z jakéhosi mýtu, že jízdní soupravy smějí jezdit rychlostí nejvýše 80 km/h.

Toto vysvětlení platí pouze pro ČR a neznamená to, že v ostatních zemích je tomu stejně!

Ing. Jan Bízik, Os-Oscar